Beru sociálku. Vezmou mi ji, když budu mít invalidní důchod?

Otázka:

jsem na uřadu práce beru sociálku 3410 kč.chci si vyřídit duchod invalidní.budu nadále pobírat 3410kč. nebo jen duchod.děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Beru sociálku. Vezmou mi ji, když budu mít invalidní důchod?

Podle výše částky, kterou uvádíte (3.410 Kč), předpokládám, že “sociálkou” myslíte životní minimum. Vzhledem k tomu, že, s životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkami, mezi kterými důchod není (zdroj), bude vám případný přiznaný důchod započítán do vašich příjmů a pokud bude vyšší, než je vaše životní minimum, tuto dávku dále pobírat nebudete.

Upozorňuji, že pro vznik nároku na invalidní důchod nestačí být uznán invalidní, ale je třeba také získat potřebnou dobu pojištění.