Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1956, muž zemřel 2006. Důchod obnoven 2011.

Otázka:

Dobrý den, manžel zemřel 8. 12. 2006, já jsem narozená 27. 10. 1959. Vdovský důchod jsem pobírala do září 2010, kdy dcera ukončila studium, od ledna 2011 začala opět studovat a důchod jsem pobírala do prosince 2012. Mám nárok na obnovení vdovského důchodu od svých 55 let? Děkuji.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1956, muž zemřel 2006. Důchod obnoven 2011.

Při hodnocení nároku na opětovné přiznání vdovského důchodu se na vás nebudou vztahovat podmínky platné do 31. 12. 2009 (tj. obnova v 55 letech). Vzhledem k tomu, že vám byl vdovský důchod opětovně přiznán v roce 2011, budou se na vás pro příp. obnovu vdovského vztahovat podmínky platné v letech 2010 a 2011, kdy platilo, že do pěti let od zastavení výplaty vdovského důchodu musíte dosáhnou svého důchodového věku (pokud máte pouze jedno dítě, tuto podmínku nesplníte), nebo věku o 4 roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození – tohoto věku dosáhnete až v 60 letech, tedy opět za více než pět let. Pro příp. opětovné přiznání vdovského důchodu musíte do pěti od prosince 2012 (zastavení vdovského důchodu) splnit jinou z podmínek uvedenou v článku o obnově vdovského důchodu.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

děkuji za odpověď, ale ještě bych vám ráda zaslala doplňující dotaz. Manžel zemřel v prosinci 2006 a já jsem měla 47 let. Vdovský důchod jsem pobírala ještě půl roku po svých padesátinách a to mi již vznikl nárok na obnovu důchodu od 55 let. Dcera po půl roce začala studovat /syn je starší/ a důchod mi byl obnoven. Proč se na mě nevztahuje nárok získaný v říjnu 2009?

Děkuji.

Odpověď doplněna:

Ano, s tímto jsem při mé předchozí odpovědi počítal. Moje předchozí informace vychází z následujících přechodných ustanovení uvedených v jednotlivých zákonech:

bod 7 čl. II zák. č. 306/2008 Sb., říká:

Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010, zůstává nárok na tento důchod zachován po 31. prosinci 2009, pokud vdova dosáhla před 1. lednem 2010 věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší, a vdovec dosáhl před 1. lednem 2010 věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Došlo-li k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2010 nebo po 31. prosinci 2009, ale jde o důchody, které byly přiznány před 1. lednem 2010, vznikne nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. prosinci 2009 znovu za podmínek stanovených zákonem o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podle výše uvedeného vám také byl vdovský důchod (po znovu započetí studia dcery) opětovně přiznán – za “starých” podmínek.

Nyní však vstupuje do hry bod 2 čl. II. zák. č. 220/2011 Sb.:

Vznikl-li nárok na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 2012, vznikne nárok na tento důchod po 31. prosinci 2011 znovu, splní-li se podmínky nároku na tento důchod ve lhůtě stanovené zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Vám sice vznikl nárok na vdovský důchod už před 1. lednem 2010, ale tohoto přechodného ustanovení jste využila k novému přiznání vdovského důchodu od ledna 2011. Vdovský důchod vám tedy byl nově přiznán v lednu 2011, a tudíž na vás vztahuje druhé mnou citované přechodné ustanovení – to zjednodušeně říká, že pro vás platí podmínky účinné v letech 2010 a 2011.

Abyste měla jistotu, určitě si k 55. narozeninám o opětovné přiznání vdovského důchodu požádejte.